مواد شیمیایی مرک

بافر 2 جزئی UpS-Mixes جهت LC-MS

بافر 2 جزئی شامل آب خالص ( استفاده شده از کد : H949 ) و استیک اسید ( استفاده شده از کد : HA016 ) به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R2003 است.

این بافر 2 جزئی که مخلوطی از آب خالص و اسید استیک می باشد برای استفاده در دستگاههای کروماتوگرافی و همچنین دستگاه LC-MS مناسب می باشد.  این بافر دارای کیفیت استاندارد همراه با برگه آنالیز تائید شده از طرف کمپانی سازنده ارائه می گردد و سهولت کاربری را برای استفاده کننده ایجاد می کند.

بافر 2 جزئی

جهت دريافت برگه آنالیز بافر 2 جزئی  کروماتوگرافی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R2003 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : R2003 و دریافت قیمت از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید بافر 2 جزئی   اقدام نمایید.


LC Buffer mix A2 pH 8.7 UpS
acetate ultra lc

2 components:
Water (ROMIL H949)
containing
Acetic Acid (ROMIL HA016) 1.51 g/LT
Buffer pH adjusted to 8.70 ±0.05 with ammonium hydroxide 3%.
Application: Ready to use buffer for critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT R2003M
2½LT R2003Lمحصولات پیشنهادی :