مواد شیمیایی مرک

بافر 3 جزئی UpS-Mixes جهت LC-MS

بافر 3 جزئی شامل متانول ( استفاده شده از کد :H411 ) آمونیوم استات ( استفاده شده از کد : HR079 ) و آب خالص ( استفاده شده از کد : H949 ) به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R7816 است.

این بافر 3 جزئی که مخلوطی از آب خالص و آمونیوم استات و متانول می باشد برای استفاده در دستگاههای کروماتوگرافی و همچنین دستگاه LC-MS مناسب می باشد.  این بافر دارای کیفیت استاندارد همراه با برگه آنالیز تائید شده از طرف کمپانی سازنده ارائه می گردد و سهولت کاربری را برای استفاده کننده ایجاد می کند.

بافر 3

جهت دريافت برگه آنالیز بافر 3 جزئی  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای مخلوط بافر 3 جزئی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R7816 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : R7816 و دریافت قیمت مخلوط بافر 3 جزئی از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید مخلوط بافر 3 جزئی   اقدام نمایید.


LC Eluant mix MWA1 UpS
methanol/water 10:90 with ammonium acetate 5mM ultra lc
3 components:
Methanol (ROMIL H411) 10% v/v
Water (ROMIL H949) 90% v/v
containing
Ammonium Acetate (ROMIL HR079) 5 mM
Application: Ready to use eluant for critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT R7816M
2½LT R7816L
Dgr H:226-302+312+332-370
P:210-280f-302+352-308-311محصولات پیشنهادی :