مواد شیمیایی مرک

بافر 2 جزئی LC-MS, UHPLC

بافر 2 جزئی شامل استونیتریل ( استفاده شده از کد : H050 ) و استیک اسید ( استفاده شده از کد : HA016 ) به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R8445 است.

این بافر 2 جزئی که مخلوطی از استونیتریل و اسید استیک می باشد برای استفاده در دستگاههای کروماتوگرافی با و همچنین دستگاه LC-MS مناسب می باشد. این بافر دارای کیفیت استاندارد همراه با برگه آنالیز تائید شده از طرف کمپانی سازنده ارائه می گردد و سهولت کاربری را برای استفاده کننده ایجاد می کند.

بافر 2 جزئی

جهت دريافت برگه آنالیز بافر 2 جزئی  کروماتوگرافی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای بافر 2 جزئی  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R8445 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : R8445 و دریافت قیمت بافر 2 جزئی از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید بافر 2 جزئی اقدام نمایید.


LC Eluant mix AA2 UpS
acetonitrile with acetic acid 0.1% ultra lc
components:
Acetonitrile (ROMIL H050)
containing
Acetic Acid (ROMIL HA016) 0.1% v/v
Application: Ready to use eluant for critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT R8445M
2½LT R8445L
Dgr H:225-302+312+332-319
P:210-240-302+352-305+351+338-403+233محصولات پیشنهادی :