مواد شیمیایی مرک

بافر 2 جزئی UpS-Mixes جهت LC-MS

بافر 2 جزئی شامل استونیتریل ( استفاده شده از کد : H050 ) و و آب فوق خالص ( استفاده شده از کد : H949 ) به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R4275 است.

این بافر 2 جزئی که مخلوطی از آب خالص و استونیتریل می باشد برای استفاده در دستگاههای کروماتوگرافی و همچنین دستگاه LC-MS مناسب می باشد.  این بافر دارای کیفیت استاندارد همراه با برگه آنالیز تائید شده از طرف کمپانی سازنده ارائه می گردد و سهولت کاربری را برای استفاده کننده ایجاد می کند.

 

بافر 2 جزئی

جهت دريافت برگه آنالیز بافر 2 جزئی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای مخلوط شوینده LC AW8 UpS از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R4275 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : R4275 و دریافت قیمت مخلوط شوینده از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید بافر 2 جزئی  اقدام نمایید.


LC Eluant mix AW8 UpS
acetonitrile/water 70:30 ultra lc
2 components:
Acetonitrile (ROMIL H050) 70% v/v
Water (ROMIL H949) 30% v/v
Application: Ready to use eluant for critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT R4275M
2½LT R4275L
Dgr H:225-302+312+332-319
P:210-240-302+352-305+351+338-403+233محصولات پیشنهادی :