مواد شیمیایی مرک

بافر 3 جزئی UpS-Mixes جهت LC-MS

بافر 3 جزئی شامل استونیتریل فوق خالص ( استفاده شده از کد : H050 ) و آب خالص ( استفاده شده از کد : H949 ) و  فرمیک اسید ( استفاده شده از کد : HA353 ) به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R4114 است.

این بافر 3 جزئی که مخلوطی از آب خالص و استونیتریل و فرمیک اسید می باشد برای استفاده در دستگاههای کروماتوگرافی و همچنین دستگاه LC-MS مناسب می باشد.  این بافر دارای کیفیت استاندارد همراه با برگه آنالیز تائید شده از طرف کمپانی سازنده ارائه می گردد و سهولت کاربری را برای استفاده کننده ایجاد می کند.

 

بافر 3 جزئی

جهت دريافت برگه آنالیز بافر 3 جزئی  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای بافر 3 جزئی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R4114 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : R4114 و دریافت قیمت مخلوط شوینده بافر 3 جزئیاز شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید بافر 3 جزئی  اقدام نمایید.


LC Eluant mix AWF4 UpS
acetonitrile/water 60:40 with formic acid 0.01% ultra lc
3 components:
Acetonitrile (ROMIL H050) 60% v/v
Water (ROMIL H949) 40% v/v
containing
Formic Acid (ROMIL HA353) 0.01% v/v
Application: Ready to use eluant for critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT R4114M
2½LT R4114L
Dgr H:225-302+312+332-319
P:210-240-302+352-305+351+338-403+233محصولات پیشنهادی :