مواد شیمیایی مرک

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 1 مولار

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 1 مولار با فرمول شیمیایی KOH و جرم مولکولی 56.11 و شماره کد کاتالوگ تیترازول هیدروکسید پتاسیم 1 مولار رومیل V7601 است.

تیترازول هیدروکسید پتاسیم در کودها، باتری ها، صابون ها و مواد شوینده، شیشه های مخصوص و سایر عملیات صنعتی کاربرد دارد. همچنین به عنوان یک واسطه شیمیایی برای رنگ ها، داروها و مواد شیمیایی عکاسی عمل می کند.

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول هیدروکسید پتاسیم 1 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول هیدروکسید پتاسیم 1 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V7601 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V7601 و دریافت قیمت تیترازول هیدروکسید پتاسیم 1 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول هیدروکسید پتاسیم 1 مولار اقدام نمایید.


Potassium Hydroxide 1M PrimAg‑TvR
in methanol
KOH MW 56.11
Nominal concentration 1M (1N) ±0.5% @ 20°C
KOH 56.11 g/LT
Solvent: CH3OH
K2CO3 (at time of manufacture) not detected
Protect from atmospheric CO2.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V7601M
2½LT V7601L
Dgr H:225-290-314-301+311+331-370
P:210-280-302+352-305+351+338-309+310-403+235محصولات پیشنهادی :