مواد شیمیایی مرک

بافر 2 جزئی UpS-Mixes جهت LC-MS

بافر 2 جزئی شامل تری فلورو استیک اسید ( استفاده شده از کد : HA853 ) و آب خالص ( استفاده شده از کد : H949 ) به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R4905 است.

این بافر 2 جزئی که مخلوطی از آب خالص و تری فلورو استیک اسید می باشد برای استفاده در دستگاههای کروماتوگرافی و همچنین دستگاه LC-MS مناسب می باشد.  این بافر دارای کیفیت استاندارد همراه با برگه آنالیز تائید شده از طرف کمپانی سازنده ارائه می گردد و سهولت کاربری را برای استفاده کننده ایجاد می کند.

بافر 2 جزئی

جهت دريافت برگه آنالیز مخلوط بافر دو جزئی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای مخلوط بافر 2 جزئی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R4905 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : R4905 و دریافت قیمت مخلوط شوینده LC WF2 UpS از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید مخلوط بافر 2 جزئی اقدام نمایید.


LC Eluant mix WF2 UpS
water with formic acid 0.1% ultra lc
2 components:
Water (ROMIL H949)
containing
Formic Acid (ROMIL HA353) 0.1% v/v
Application: Ready to use eluant for critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT R4905M
2½LT R4905Lمحصولات پیشنهادی :