مواد شیمیایی بافر شماره 2

بافر 4 جزئی UpS-Mixes جهت LC-MS

بافر 4 جزئی شامل استونیتریل ( استفاده شده از کد : H050 ) و متانول  ( استفاده شده از کد : H411 ) و ایزوپروپانول (استفاده شده از کد: H626 ) و آب فوق خالص ( استفاده شده از کد : H949 ) به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R2257 است.

این بافر 4 جزئی که مخلوطی از آب خالص و استونیتریل و متانول و ایزوپروپانول می باشد برای استفاده در دستگاههای کروماتوگرافی و همچنین دستگاه LC-MS مناسب می باشد.  این بافر دارای کیفیت استاندارد همراه با برگه آنالیز تائید شده از طرف کمپانی سازنده ارائه می گردد و سهولت کاربری را برای استفاده کننده ایجاد می کند.

بافر 4 جزئی

جهت دريافت برگه آنالیز بافر چهار جزئی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای محلول بافر 4 جزئی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R2257 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : R2257 و دریافت قیمت محلول بافر 4 جزئی از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید بافر 4 جزئی اقدام نمایید.


LC Wash solution AMPW1 UpS
acetonitrile/methanol/propan-2-ol/water 25:25:25:25
4 components:
Acetonitrile (ROMIL H050) 25% v/v
Methanol (ROMIL H411) 25% v/v
Propan-2-ol (ROMIL H626) 25% v/v
Water (ROMIL H949) 25% v/v
Application: Ready to use wash solution for LC-MS

1LT R2257M
2½LT R2257L
Dgr H:225-302-311+331-319-336-370
P:210-280f-302+352-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :