اسیدهای فوق خالص

اسید ها و مواد شیمیایی آزمایشگاهی در واحد PPb و یا به عبارتی یک قسمت در یک میلیارد

امروزه کاربران دستگاههایی مانند AA ( اتمیک ابزربشن ) , ICP  اهمیت حداقل ناخالصی ها را در اسیدها و معرف ها برای تجزیه و تحلیل و ردیابی به خوبی درک می کنند. ذهن شما را به سمتی می بریم , به یک چمن در زمین فوتبال فکر کنید. این یک قسمت در میلیارد است، سطحی که ناخالصی های عنصری در اسیدها و معرف های فوق خالص ROMIL کنترل می شوند. و با توجه به مسائل زیست محیطی در خط مقدم تحقیقات تحلیلی مدرن، تحلیلگران نیاز به چنین سطوح پایینی از آلاینده ها را دارند. برای مصرف کنندگان، اسیدها و معرف های فوق خالص ROMIL یک راه حل عملی با ترکیب خلوص بسیار بالا با هزینه مناسب است. در حالی که سایر تامین کنندگان با روش های ساده ای نظیر جوشاندن سنتی یا تقطیر اسیدهای خود را خالص سازی می کنند.