مواد شیمیایی مرک

بوتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

بوتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت با فرمول شیمیایی CH3(CH2)3SO3.Na دارای جرم مولکولی 160.17 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 1-54-2386 و شماره کد کاتالوگ بوتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت روميل IP204 می باشد.

بوتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت واکنش پذیری بسیار خوبی از خود نشان می دهد که آن را در واکنش های شیمیایی مختلف و فرآیندهای سنتز بسیار موثر می کند.
این محصول دارای ماندگاری طولانی است که امکان نگهداری طولانی مدت بدون تخریب یا از دست دادن قدرت را فراهم می کند.
هر جنبه ای از بوتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت از خواص فیزیکی تا ترکیب شیمیایی آن، به شدت کنترل می شود تا از عملکرد ثابت و نتایج قابل تکرار اطمینان حاصل شود.

بوتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز بوتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای بوتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : IP204 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 118303 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : IP204 و دریافت قیمت بوتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Butane-1-sulphonic Acid sodium salt SpR
(Sodium n-Butyl-1-sulphonate)
CH3(CH2)3SO3.Na MW 160.17 CAS [2386-54-1]
Assay >98%
UV: 200nm >96%
UV measured as 0.005M solution in water
Application: HPLC as ion-pair reagent for basic compounds

5g IP204X
25g IP204V
100g IP204S
1KG IP204Mمحصولات پیشنهادی :