مواد شیمیایی مرک

بوتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

بوتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت با فرمول شیمیایی CH3(CH2)3SO3.Na دارای جرم مولکولی 160.17 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 1-54-2386 و شماره کد کاتالوگ بوتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت روميل IP204 می باشد.

بوتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز بوتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای بوتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : IP204 در کمپانی Merck آلمان شماره کد 118303 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : IP204 و دریافت قیمت بوتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Butane-1-sulphonic Acid sodium salt SpR
(Sodium n-Butyl-1-sulphonate)
CH3(CH2)3SO3.Na MW 160.17 CAS [2386-54-1]
Assay >98%
UV: 200nm >96%
UV measured as 0.005M solution in water
Application: HPLC as ion-pair reagent for basic compounds

5g IP204X
25g IP204V
100g IP204S
1KG IP204M


 

 


محصولات پیشنهادی :