مواد شیمیایی مرک

سدیم پرکلرات یک آبه SpR جهت استفاده HPLC

سدیم پرکلرات ( HPLC ) با خلوصیت 99 % و با فرمول شیمیایی NaClO4.H2O دارای جرم مولکولي 140/46 , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 3-07-7791 و شماره کد کاتالوگ سدیم پرکلرات رومیل HR343 است .

در خصوص قیمت فروش و خرید سدیم پرکلرات حتما در هنگام سفارش به نوع گرید آن دقت کنید زیرا قیمت سدیم پرکلرات در هر نوع کاربرد بسیار متفاوت می باشد. در صورتیکه شما برای استفاده آنالیز آزمایشگاهی می خواهید از این سدیم پرکلرات استفاده کنید بایستی کد A7343 را سفارش دهید.

سدیم پرکلرات یک آبه SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز سدیم پرکلرات یک آبه و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای سدیم پرکلرات یک آبه SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : HR343 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد  56581 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : HR343 و دریافت قیمت سدیم پرکلرات یک آبه SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Sodium Perchlorate 1H2O SpR
NaClO4.H2O MW 140.46 d 2.02 CAS [7791-07-3]
Assay >98%
UV: 210nm >80%; 220nm >90%; 230nm >95%; 240-400nm >98%
UV measured as 1M solution in water
Hygroscopic. Replace cap promptly after use.
Application: HPLC as buffer reagent

100g HR343S
500g HR343P
Dgr H:271-302
P:210-221محصولات پیشنهادی :