مواد شیمیایی مرک

هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید SpR جهت استفاده HPLC

هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید ( HPLC ) با خلوصیت 98 % و با فرمول شیمیایی CH3(CH2)15N(CH3)3.Br دارای جرم مولکولي 364/64 , شماره کد بین الملل ( Cas Namber ) آن 0-09-57 و شماره کد کاتالوگ هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید رومیل IP416 است.

هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید، یک باکتری کش و یک شوینده کاتیونی است. فعالیت آن را می توان با صابون ها و شوینده های آنیونی خنثی کرد. هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در pH قلیایی موثر است.

هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : IP416 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 52367 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : IP416 و دریافت قیمت هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Hexadecyltrimethylammonium Bromide SpR
(Cetyltrimethylammonium Bromide)
CH3(CH2)15N(CH3)3.Br MW 364.64 CAS [57-09-0]
Assay >98%
UV: 254nm >90%
UV measured as 0.1M solution in water
Application: HPLC as ion-pair reagent for acidic compounds

25g IP416V
Wng H:302-315-319-335-410
P:273-302+352-305+351+338محصولات پیشنهادی :