مواد شیمیایی مرک

هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید SpR جهت استفاده HPLC

 

هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید SpR جهت استفاده HPLC و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : IP416 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : IP416 و دریافت قیمت هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Hexadecyltrimethylammonium Bromide SpR
(Cetyltrimethylammonium Bromide)
CH3(CH2)15N(CH3)3.Br MW 364.64 CAS [57-09-0]
Assay >98%
UV: 254nm >90%
UV measured as 0.1M solution in water
Application: HPLC as ion-pair reagent for acidic compounds

25g IP416V
Wng H:302-315-319-335-410
P:273-302+352-305+351+338


 

 


محصولات پیشنهادی :