مواد شیمیایی مرک

حلال سه جزئی HPLC WAFF1

حلال سه جزئی HPLC WAFF1 شامل آمونیوم فرمات کد HR305 و آب کد H950 فرمیک اسید HA353 به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل  R7584 است.

این حلال سه جزئی آماده برای استفاده در دستگاه کروماتوگرافی مایع ( HPLC ) می باشد . امکان دقت بالا و همچنین سهولت کار برای کاربر را ایجاد می نماید.  

مخلوط شوینده HPLC WAFF1

جهت دريافت برگه آنالیز حلال سه جزئی  WAFF1  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای حلال سه جزئی WAFF1 SpS از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R7584 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـرای خرید این کالا بـــه شماره کد : R7584 و دریافت قیمت حلال سه جزئی WAFF1 از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید حلال سه جزئی WAFF1 اقدام نمایید.


HPLC Eluant mix WAFF1 SpS
water with ammonium formate 10mM with formic acid 0.05%
3 components:
Water (ROMIL H950)
containing
Ammonium Formate (ROMIL HR305) 10 mM
Formic Acid (ROMIL HA353) 0.05% v/v
Application: Ready to use eluant for HPLC

1LT R7584M
2½LT R7584Lمحصولات پیشنهادی :