مواد شیمیایی مرک

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.5 مولار

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.5 مولار با فرمول شیمیایی KOH و جرم مولکولی 56.11 و شماره کد کاتالوگ تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.5 مولار رومیل V5322 است.

تیترازول هیدروکسید پتاسیم در کودها، باتری ها، صابون ها و مواد شوینده، شیشه های مخصوص و سایر عملیات صنعتی کاربرد دارد. همچنین به عنوان یک واسطه شیمیایی برای رنگ ها، داروها و مواد شیمیایی عکاسی عمل می کند.

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.5 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.5 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.5 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V5322 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V5322 و دریافت قیمت تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.5 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.5 مولار  اقدام نمایید.


Potassium Hydroxide 0.5M PrimAg‑TvR
in industrial denatured alcohol 99
KOH MW 56.11
Nominal concentration 0.5M (0.5N) ±0.5% @ 20°C
KOH 28.06 g/LT
Solvent: industrial denatured alcohol 99
K2CO3 (at time of manufacture) not detected
Protect from atmospheric CO2.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V5322M
2½LT V5322L
Dgr H:225-290-314-302-371
P:210-260v-280-301+330+331-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :