مواد شیمیایی مرک

تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.125 نرمال

تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.125 نرمال با فرمول شیمیایی K2Cr2O7 و جرم مولکولی 294.18 و شماره کد کاتالوگ تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.125 نرمال رومیل V6475 است.

 دی پتاسیم اسید کرومات. ترکیبی که دارای کریستال های نارنجی مایل به قرمز روشن است و در رنگرزی، رنگ آمیزی، دباغی چرم، به عنوان سفید کننده، اکسید کننده، دپلاریز کننده سلول های خشک و غیره استفاده می شود.

تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.125 نرمال

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.125 نرمال  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.125 نرمال  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V6475 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V6475 و دریافت قیمت تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.125 نرمال  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.125 نرمال  اقدام نمایید.


Potassium Dichromate 0.125N PrimAg‑TvR
K2Cr2O7 MW 294.18
Nominal concentration 0.125N (0.020833M) ±0.5% @ 20°C
K2Cr2O7 6.129 g/LT
Application: COD analysis

1LT V6475M
2½LT V6475L
5LT V6475K
10LT V6475J
Dgr H:317-334-340-350-360FD-412
P:201-273-302+352-308+313محصولات پیشنهادی :