مواد شیمیایی مرک

تیترازول سدیم تیوسولفات 0.05 مولار

تیترازول سدیم تیوسولفات 0.05 مولار با فرمول شیمیایی Na2S2O3 و جرم مولکولی 158.11 و شماره کد اتالوگ تیترازول سدیم تیوسولفات 0.05 مولار رومیل V5677 است.

تیوسولفات سدیم به عنوان ماده سفید کننده برای حذف باقیمانده ها و مواد خشک کننده در صنایع کاغذ و نساجی، به عنوان پادزهر مسمومیت با سیانید در پزشکی، به عنوان عامل دکلره و قارچ کش آب آشامیدنی و فاضلاب در تصفیه آب، به عنوان بازدارنده خوردگی مس در گردش استفاده می شود.

تیترازول سدیم تیوسولفات 0.05 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول سدیم تیوسولفات 0.05 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول سدیم تیوسولفات 0.05 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V5677 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V5677 و دریافت قیمت تیترازول سدیم تیوسولفات 0.05 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول سدیم تیوسولفات 0.05 مولار اقدام نمایید.


Sodium Thiosulphate 0.05M PrimAg‑TvR
Na2S2O3 MW 158.11
Nominal concentration 0.05M (0.05N) ±0.5% @ 20°C
Na2S2O3 7.906 g/LT
Stabiliser: Na2CO3 0.2 g/LT
Protect from atmospheric microbial contamination.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V5677M
2½LT V5677L
5LT V5677K
10LT V5677Jمحصولات پیشنهادی :