مواد شیمیایی مرک

تیترازول اسید سولفوریک 0.05M/0.1M/0.2 مولار

تیترازول اسید سولفوریک 0.05M/0.1M/0.2 مولار با فرمول شیمیایی H2SO4  و جرم مولکولی 98.07 و شماره کد کاتالوگ تیترازول اسید سولفوریک 0.05M/0.1M/0.2 مولار رومیل C8752 است.
سولفوریک اسید، یک اسید بسیار غلیظ و قدرتمند، کاربردهایی در تولید دارو، به ویژه در تولید مواد شیمیایی مختلف و مواد واسطه ای پیدا می کند. در واکنش‌های استری‌سازی، فرآیندهای آب‌گیری و به‌عنوان کاتالیزور در برخی تبدیل‌های شیمیایی به کار می‌رود.

تیترازول اسید سولفوریک 0.05M/0.1M/0.2 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول اسید سولفوریک 0.05M/0.1M/0.2 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالایتیترازول اسید سولفوریک 0.05M/0.1M/0.2 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : C8752 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : C8752 و دریافت قیمت اتیترازول اسید سولفوریک 0.05M/0.1M/0.2 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول اسید سولفوریک 0.05M/0.1M/0.2 مولار اقدام نمایید.


Sulphuric Acid 0.05M/0.1M/0.2M PrimAg‑TvR
tri-concentrate
H2SO4 MW 98.07
1M (2N) nominal concentrate ±0.5% @ 20°C
H2SO4 98.07 g/LT
Dilution of the vial contents with distilled water using class A glassware gives the following working strengths:
Dilute to 2.0LT yields 0.05M (0.1N)
Dilute to 1.0LT yields 0.1M (0.2N)
Dilute to 0.5LT yields 0.2M (0.4N)
Application: Concentrate for volumetric titrimetry

6x100ml C8752Q
Wng H:290-315-319
P:302+352-305+351+338محصولات پیشنهادی :