مواد شیمیایی مرک

تیترازول نیترات نقره  0.05/0.1/0.2 مولار

تیترازول نیترات نقره  0.05/0.1/0.2 مولار با فرمول شیمیایی AgNO3 و جرم مولکولی 169.87 و شماره کد کاتالوگ تیترازول نیترات نقره  0.05/0.1/0.2 مولار رومیل C7777 است.

نیترات نقره به عنوان یک عامل سوزاننده، ضد عفونی کننده و قابض استفاده می شود. یون نقره توسط کلرید در مایعات بافتی رسوب می کند، به طوری که به راحتی نفوذ نمی کند.

تیترازول نیترات نقره  0.05/0.1/0.2 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول نیترات نقره 0.05/0.1/0.2 مولار   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول نیترات نقره  0.05/0.1/0.2 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : C7777 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : C7777 و دریافت قیمت تیترازول نیترات نقره  0.05/0.1/0.2 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول نیترات نقره 0.05/0.1/0.2 مولار  اقدام نمایید.


Silver Nitrate 0.05M/0.1M/0.2M PrimAg‑TvR
tri-concentrate
AgNO3 MW 169.87
1M (1N) nominal concentrate ±0.5% @ 20°C
AgNO3 169.9 g/LT
Dilution of the vial contents with distilled water using class A glassware gives the following working strengths:
Dilute to 2.0LT yields 0.05M (0.05N)
Dilute to 1.0LT yields 0.1M (0.1N)
Dilute to 0.5LT yields 0.2M (0.2N)
Application: Concentrate for volumetric titrimetry

6x100ml C7777Q
Dgr H:314-410
P:273-280c-301+330+331-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :