مواد شیمیایی مرک

تری ان بوتیل آمین SpR جهت استفاده HPLC

تری ان بوتیل آمین ( HPLC ) با خلوصیت 99 % و با فرمول شیمیایی CH3(CH2)3-3N دارای جرم مولکولي 185/36 , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 9-82-102 و شماره کد کاتالوگ تری ان بوتیل آمین رومیل IP354 است .

یک واسطه مهم انتقال فاز در تولید کاتالیزورهایی مانند کلرید تروبتیل متیل آمونیوم و کلرید تروبتیل بنزیلامونیوم است. همچنین در مصارف داروسازی، مواد شیمیایی کشاورزی، سورفکتانت ها، افزودنی های روان کننده، تسریع کننده های ولکانیزاسیون و رنگ ها مورد استفاده قرار میگیرد.

تری ان بوتیل آمین SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز تری ان بوتیل آمین  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای تری ان بوتیل آمین SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : IP354 در کمپانی Sigma Aldrich آمریکا شماره کد 90781 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : IP354 و دریافت قیمت تری ان بوتیل آمین SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Tri-n-butylamine SpR
[CH3(CH2)3]3N MW 185.36 CAS [102-82-9]
Assay >99%
UV: 290nm >95%
UV measured as 0.01M solution in methanol
Application: HPLC as ion-pair reagent for acidic compounds

100ml IP354S
Dgr H:302-310+330-315
P:280-302+352-304+340-309+310محصولات پیشنهادی :