مواد شیمیایی مرک

تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.1 مولار

تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.1 مولار با فرمول شیمیایی 2Fe(SO4)2 با جرم مولکولی 28.40 و با کد کاتالوگ تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.1 مولار رومیل V0242 است.

سولفات آهن آمونیوم نوعی قابض است که از قرون وسطی به بعد برای درمان عفونت های مختلف مانند آبسه و کربونکول استفاده می شده است. اخیراً برای تسکین علائم اسهال، سوء هاضمه و سایر علائم معده که ممکن است رخ دهد استفاده می شود.

تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.1 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.1 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V0242 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V0242 و دریافت قیمت تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.1 مولاراز شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید ترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.1 مولار  اقدام نمایید.


di-Ammonium Iron(II) Sulphate 0.1M PrimAg‑TvR
(NH4)2Fe(SO4)2 MW 284.01
Nominal concentration 0.1M (0.1N)
(NH4)2Fe(SO4)2 28.40 g/LT
Stabiliser: H2SO4 5 g/LT
Calibrate by titration with either Ce(SO4)2, K2Cr2O7 or KMnO4 of equivalent molarity immediately before each use.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V0242M
2½LT V0242Lمحصولات پیشنهادی :