مواد شیمیایی بافر شماره 1

بافر 2 جزئی UpS-Mixes جهت LC-MS

بافر 2 جزئی شامل ایزوپروپانول فوق خالص ( استفاده شده از کد : H626 ) و آب خالص ( استفاده شده از کد : H949 ) به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R1485 است.

این بافر 2 جزئی که مخلوطی از آب خالص و ایزوپروپانول می باشد برای استفاده در دستگاههای کروماتوگرافی و همچنین دستگاه LC-MS مناسب می باشد.  این بافر دارای کیفیت استاندارد همراه با برگه آنالیز تائید شده از طرف کمپانی سازنده ارائه می گردد و سهولت کاربری را برای استفاده کننده ایجاد می کند.

بافر 2 جزئی کد : R1485

جهت دريافت برگه آنالیز بافر دو جزئی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای محلول بافر 2 جزئی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R1485 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا بـــه شماره کـــد : R1485 و دریافت قیمت بافر 2 جزئی از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید بافر دو جزئی اقدام نمایید.


LC Wash solution PW1 UpS
propan-2-ol/water 50:50
2 components:
Propan-2-ol (ROMIL H626) 50% v/v
Water (ROMIL H949) 50% v/v
Application: Ready to use wash solution for LC-MS

1LT R1485M
2½LT R1485L
Dgr H:225-319-336
P:210-233-305+351+338محصولات پیشنهادی :