مواد شیمیایی مرک

بافر 4 جزئی UpS-Mixes جهت LC-MS

بافر 4 جزئی شامل  آب خالص ( استفاده شده از کد : H949 ) متانول ( استفاده شده از کد : H411 ) و فرمیک اسید ( استفاده شده از کد : HA353 ) و آمونیوم استات ( استفاده شده از کد : HR079 ) به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R5729 است.

این بافر 4 جزئی که مخلوطی از آب خالص و متانول و فرمیک اسید و آمونیوم استات می باشد برای استفاده در دستگاههای کروماتوگرافی و همچنین دستگاه LC-MS مناسب می باشد.  این بافر دارای کیفیت استاندارد همراه با برگه آنالیز تائید شده از طرف کمپانی سازنده ارائه می گردد و سهولت کاربری را برای استفاده کننده ایجاد می کند.

بافر 4 جزئی

جهت دريافت برگه آنالیز بافر چهار جزئی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای بافر 4 جزئی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R5729 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : R5729 و دریافت قیمت بافر 4 جزئی از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید بافر چهار جزئی  اقدام نمایید.


LC Eluant mix MF4 UpS
methanol/water 90:10 / buffer ultra lc
4 components:
Methanol (ROMIL H411) 90% v/v
Water (ROMIL H949) 10% v/v
containing
Formic Acid (ROMIL HA353) 0.027% v/v
Ammonium Acetate (ROMIL HR079) 2 mM
Application: Ready to use eluant for critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT R5729M
2½LT R5729L
Dgr H:225-301+311+331-370
P:210-280f-302+352-308+310-403+235محصولات پیشنهادی :