مواد شیمیایی مرک

بافر 2 جزئی UpS-Mixes جهت LC-MS

بافر 2 جزئی شامل استونیتریل فوق خالص ( استفاده شده از کد : H050 ) وو  فرمیک اسید ( استفاده شده از کد : HA353 ) به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R5803 است.

این بافر 2 جزئی که مخلوطی از استونیتریل و فرمیک اسید می باشد برای استفاده در دستگاههای کروماتوگرافی و همچنین دستگاه LC-MS مناسب می باشد.  این بافر دارای کیفیت استاندارد همراه با برگه آنالیز تائید شده از طرف کمپانی سازنده ارائه می گردد و سهولت کاربری را برای استفاده کننده ایجاد می کند.

بافر 2 جزئی

جهت دريافت برگه آنالیز بافر 3 جزئی کروماتوگرافی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای بافر 2 جزئی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R5803 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : R5803 و دریافت قیمت بافر 2 جزئی از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید بافر 3 جزئی  اقدام نمایید.


LC Eluant mix AF2 UpS
acetonitrile with formic acid 0.1% ultra lc
2 components:
Acetonitrile (ROMIL H050)
containing
Formic Acid (ROMIL HA353) 0.1% v/v
Application: Ready to use eluant for critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT R5803M
2½LT R5803L
Dgr H:225-302+312+332-319
P:210-240-302+352-305+351+338-403+233محصولات پیشنهادی :