مواد شیمیایی مرک

بافر 2 جزئی UpS-Mixes جهت LC-MS

بافر 2 جزئی شامل متانول ( استفاده شده از کد :H411 ) و تری فلورو استیک اسید ( استفاده شده از کد : HA016 ) به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R5604 است.

این بافر 2 جزئی که مخلوطی از متانول و تری فلورو استیک اسید می باشد برای استفاده در دستگاههای کروماتوگرافی و همچنین دستگاه LC-MS مناسب می باشد.  این بافر دارای کیفیت استاندارد همراه با برگه آنالیز تائید شده از طرف کمپانی سازنده ارائه می گردد و سهولت کاربری را برای استفاده کننده ایجاد می کند.

بافر 2 جزئی

جهت دريافت برگه آنالیز بافر 2 جزئی  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای بافر 2 جزئی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R5604 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : R5604 و دریافت قیمت بافر 2 جزئی از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید بافر 2 جزئی  اقدام نمایید.


LC Eluant mix MA2 UpS
methanol with acetic acid 0.1% ultra lc
2 components:
Methanol (ROMIL H411)
containing
Acetic Acid (ROMIL HA016) 0.1% v/v
Application: Ready to use eluant for critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT R5604M
2½LT R5604L
Dgr H:225-301+311+331-370
P:210-280f-302+352-309+310-403+235محصولات پیشنهادی :