محلول آمونیاک اکسترا پیور

محلول آمونیاک اولترا پیور

محلول آمونیاک اولترا پیور با خلوصیت 22 -20 % ( آمونیا ) دارای جرم مولکولی 17.03 , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 1336-21-6 و شماره کد کاتالوگ آمونیاک روميل SS72 می باشد.

این آمونیاک با میزان فلزات بسیار پایین از موارد خاص تولیدات شرکت ROMIL انگلستان می باشد. از موارد مصرف آمونیاک به کد SS72 شرکت ROMIL می توان به دستگاههای AA , ICP , ICP-MS اشاره کرد.

در خصوص خرید آمونیاک حتما در هنگام سفارش به نوع گرید آن دقت کنید زیرا قیمت آمونیاک در هر نوع کاربرد بسیار متفاوت می باشد. اگر شما برای استفاده دستگاه ICP و AA می خواهید از این آمونیاک استفاده کنید بایستی کد H058 را سفارش دهید یا در صورتیکه شما برای استفاده آنالیز آزمایشگاهی می خواهید از این آمونیاک استفاده کنید بایستی برای آمونیاک 34 % کد A9058 برای آمونیاک 25 % کد A9036 را سفارش دهید.

محلول آمونیاک

جهت دريافت برگه آنالیز آمونیاک اولترا پیور  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای محلول آمونیاک اولترا پیور از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : SS72 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد AX1308 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـد : SS72 و دریافت قیمت محلول آمونیاک اولترا پیور از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید محلول آمونیاک اقدام نمایید.


Ammonia solution UpA
(Ammonium Hydroxide solution)
NH3 MW 17.03 d 0.92 CAS [1336-21-6]
Assay 20-22%
Trace elemental impurities: parts per trillion level
Batch values reported on accompanying Certificate of Analysis
Application: Ultra trace inorganic analysis
Typical values, elemental impurities at time of manufacture (ppt):
Ag <1 Cu <5 La <0.1 Pt <1 Th <0.1
Al <10 Dy <0.1 Li <1 Rb <1 Ti <5
As <10 Er <0.1 Lu <0.1 Re <1 Tl <1
Au <5 Eu <0.1 Mg <5 Rh <1 Tm <0.1
Ba <5 Fe <10 Mn <5 Ru <10 U <0.1
Be <5 Ga <1 Mo <1 Sb <10 V <2
Bi <0.1 Gd <0.1 Na <10 Sc <2 W <5
Ca <10 Ge <1 Nb <1 Se <50 Y <1
Cd <1 Hf <0.1 Nd <0.1 Sm <1 Yb <0.1
Ce <0.1 Hg <200 Ni <5 Sn <5 Zn <5
Co <1 Ho <0.1 Pb <2 Sr <1 Zr <1
Cr <5 In <1 Pd <20 Tb <0.1    
Cs <0.1 K <10 Pr <0.1 Te <1    

500ml SS72P
Dgr H:314-335
P:280c-301+330+331-304+340-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :