اسید کلریدریک 37% اکسترا پیور

اسید کلریدریک اولترا پیور ( هیدروکلریک اسید )

اسید هیدروکلریک با خلوصیت 37 % دارای جرم مولکولی 36.46 ,دانسیته 1.18 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 0-01-7647 و شماره کد کاتالوگ اسید هیدروکلریدریک روميل SS42 می باشد.

تفاوت اسید کلریدریک کد SS42 با سایر هیدروکلریک اسیدها دیگر در شرکت Romil انگلستان میزان عناصر موجود در آن است که چیزی کمتر از یک واحد در تریلیون ( ppt ) می باشد. این میزان از عناصر جهت استفاده , ردیابی , تجزیه و تحلیل غیرآلی مناسب می باشد و می توان از آن در دستگاههایی مانند ICP-MS هم استفاده کرد.

در خصوص قیمت اسید کلریدریک حتما در هنگام خرید به نوع گرید آن دقت کنید زیرا قیمت اسید کلریدریک در هر نوع کاربرد بسیار متفاوت می باشد. اگر شما برای استفاده دستگاه ICP و AA می خواهید از این اسید کلریدریک استفاده کنید بایستی کد H396 را سفارش دهید یا در صورتیکه شما برای استفاده آنالیز آزمایشگاهی می خواهید از این هیدروکلریک اسید استفاده کنید بایستی کد A9396 را سفارش دهید و اگر به انواع تیترازول های آن نیاز دارید وارد بخش محصولات TvR شوید و اسید کلریدریک با نرمالیته و مولاریته مورد نظر خود را انتخاب کنید.

اسید هیدروکلریک

جهت دريافت برگه آنالیز اسید هیدروکلریک و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای اسید هیدروکلریک اکسترا پیور از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : SS42 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد HX0607 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا بـه شماره کد : SS42 و دریافت قیمت اسید هیدروکلریک از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید اسید هیدروکلریک اقدام نمایید.


Hydrochloric Acid UpA
HCl MW 36.46 d 1.18 CAS [7647-01-0]
Assay 32-35%
Trace elemental impurities: parts per trillion level
Batch values reported on accompanying Certificate of Analysis
Application: Ultra trace inorganic analysis
Typical values, elemental impurities at time of manufacture (ppt):
Ag <5 Cs <0.05 La <0.05 Pt <1 Te <1
Al <10 Cu <3 Li <1 Rb <1 Th <0.05
As <20 Dy <0.01 Lu <0.01 Re <0.1 Ti <10
Au <10 Er <0.01 Mg <5 Rh <1 Tl <0.1
B <10 Eu <0.01 Mn <2 Ru <10 Tm <0.01
Ba <1 Fe <10 Mo <5 Sb <20 U <0.01
Be <5 Ga <1 Na <5 Sc <1 V <1
Bi <0.05 Gd <0.01 Nb <1 Se <50 W <5
Ca <10 Hf <0.05 Nd <0.05 Sm <0.01 Y <0.1
Cd <0.1 Hg <20 Ni <10 Sn <10 Yb <0.01
Ce <0.05 Ho <0.01 Pb <1 Sr <1 Zn <5
Co <3 In <0.1 Pd <10 Ta <20 Zr <1
Cr <10 K <10 Pr <0.05 Tb <0.01    

500ml SS42P
Dgr H:290-314-335
P:280c-301+330+331-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :