اسید نیتریک اولترا پیور

اسید نیتریک اولترا پیور 69 درصد فوق خالص

اسید نیتریک اولترا پیور با فرمول HNO3 و نقطه جوش 121.9 درجه سانتیگراد  دارای جرم مولکولی 63.01 می باشد . و شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 2-37-7697 و شماره کد کاتالوگ اسید نیتریک روميل SS12 می باشد.

اسید نیتریک دارای نامهای دیگری مانند جوهر شوره ، نیترات هیدروژن ، اسید ازوتیک می باشد. اسید نیتریک اسیدی بسیار قوی با بویی زننده و بی‌رنگ و در بعضی موارد رنگی رو به زردی دارد. اسيد نیتریک با کد شماره SS12 دارای عناصر کمتر از ppt می باشد و مناسب برای استفاده در تجزیه و تحلیل غیرآلی ردیابی عناصر در مقادیر کمتر از یک در تریلیون است .

در خصوص قیمت فروش و خرید اسید نیتریک حتما در هنگام سفارش به نوع گرید آن دقت کنید زیرا قیمت اسید نیتریک در هر نوع کاربرد بسیار متفاوت می باشد. اگر شما برای استفاده دستگاه ICP و AA می خواهید از این اسید نیتریک استفاده کنید بایستی کد H565 را سفارش دهید یا در صورتیکه شما برای استفاده آنالیز آزمایشگاهی می خواهید از این اسید نیتریک استفاده کنید بایستی کد A9566 را سفارش دهید.

اسید نیتریک

جهت دريافت برگه آنالیز اسید نیتیریک و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای اسید نیتریک از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : SS12 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد HX0607 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـن کالا به شماره کـد : SS12 و دریافت قیمت اسید نیتریک اولترا پیور از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید اسید نیتریک اقدام نمایید.


Nitric Acid UpA
HNO3 MW 63.01 d 1.42 CAS [7697-37-2]
Assay 67-69%
Trace elemental impurities: parts per trillion level
Batch values reported on accompanying Certificate of Analysis
Store in dark.
Application: Ultra trace inorganic analysis
Typical values, elemental impurities at time of manufacture (ppt):
Ag <2 Cs <0.05 K <5 Pr <0.05 Tb <0.01
Al <10 Cu <3 La <0.05 Pt <1 Te <1
As <10 Dy <0.01 Li <1 Rb <1 Th <0.05
Au <10 Er <0.01 Lu <0.01 Re <1 Ti <10
B <10 Eu <0.01 Mg <5 Rh <1 Tl <0.1
Ba <1 Fe <10 Mn <2 Ru <10 Tm <0.01
Be <5 Ga <1 Mo <1 Sb <10 U <0.01
Bi <0.1 Gd <0.01 Na <5 Sc <1 V <1
Ca <10 Ge <1 Nb <1 Se <20 W <5
Cd <1 Hf <0.05 Nd <0.05 Sm <0.01 Y <1
Ce <0.05 Hg <20 Ni <10 Sn <10 Yb <0.01
Co <1 Ho <0.01 Pb <1 Sr <1 Zn <5
Cr <10 In <1 Pd <10 Ta <10 Zr <1

500ml SS12P
Dgr H:272-290-331-314-EUH071
P:260c-280c-301+330+331-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :