آب اولنراپیور

آب اولترا پیور

 آب اولترا پیور با فرمول شیمیایی  H2O و  با شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 5-18-7732 و شماره کد کاتالوگ آب  روميل SS02 می باشد.

آب یک ترکیب معدنی، شفاف، بی‌مزه، بی بو  و  بی‌رنگ است که مادهٔ اصلی تشکیل دهندهٔ انواع مواد شیمایی است.

در خصوص قیمت فروش و خرید آب اولترا پیور حتما در هنگام سفارش به نوع گرید آن دقت کنید زیرا قیمت آب اولترا پیور در هر نوع کاربرد بسیار متفاوت می باشد. اگر شما برای استفاده دستگاه ICP و AA می خواهید از این آب سوپرا پیور استفاده کنید بایستی کد H951 را سفارش دهید یا در صورتیکه شما برای استفاده HPLC می خواهید از این آب استفاده کنید بایستی کد H950 را سفارش دهید و اگر به انواع تیترازول های آن نیاز دارید وارد بخش محصولات TvR شوید و آب اولترا پیور با نرمالیته و مولاریته مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

آب UpA

جهت دريافت برگه آنالیز آب و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای آباز کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : SS02 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد WX0003 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـرای خرید این کالا بـــه شـــماره کـد : SS02 و دریافت قیمت آب از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید آب  اقدام نمایید.


Water UpA
H2O MW 18.02 FP 0.0°C BP 100.0°C CAS [7732-18-5]
Trace elemental impurities: parts per trillion level
Trace anionic impurities: parts per billion level
Batch values reported on accompanying Certificate of Analysis
Equivalent to ASTM D1193 Type I
Application: Ultra trace inorganic analysis
Typical values, elemental impurities at time of manufacture (ppt):
Ag <5 Cs <0.1 K <10 Pr <0.1 Tb <0.1
Al <20 Cu <5 La <0.1 Pt <1 Te <1
As <10 Dy <0.1 Li <1 Rb <1 Th <0.1
Au <10 Er <0.1 Lu <0.1 Re <1 Ti <10
B <20 Eu <0.1 Mg <5 Rh <1 Tl <0.1
Ba <1 Fe <10 Mn <1 Ru <1 Tm <0.1
Be <5 Ga <1 Mo <1 Sb <10 U <0.1
Bi <0.1 Gd <0.1 Na <10 Sc <1 V <1
Ca <10 Ge <1 Nb <1 Se <50 W <10
Cd <1 Hf <0.1 Nd <0.1 Sm <0.1 Y <1
Ce <0.1 Hg <20 Ni <10 Sn <10 Yb <0.1
Co <1 Ho <0.1 Pb <1 Sr <1 Zn <10
Cr <10 In <1 Pd <5 Ta <10 Zr <1
Typical values, anionic impurities at time of manufacture (ppb):
Cl <1 PO4 <1 SO4 <1        

1LT SS02Mمحصولات پیشنهادی :