اسید پرکلریک اولتراپیور

اسید پرکلریک اولترا پیور

اسید پرکلریک اولترا پیور با فرمول شیمیایی HClO4 دارای جرم مولکولی 100.46 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 3-90-7601 و شماره کد کاتالوگ اسید پرکلریک روميل SS22 می باشد.

اسید پرکلریک با فرمول شیمیایی  HClO4 این ترکیب بی رنگ که گاهی به صورت یک محلولی مایع یافت می شود از اسید سولفوریک و اسید نیتریک قوی تر است. این مادهدر اثر گرم شدن به صورت یک اکسید کننده قوی عمل می کند اما محلولهای مایع تا حدود 70 درصد وزنی در دمای اتاق به طور کلی ایمن هستند فقط دارای ویژگی های قوی اسیدی خواهند بود و دیگر هیچ خاصیت اکسیداسیونی ندارند. اسید پرکلریک برای تهیه نمک های پرکلرات  به ویژه پرکلرات آمونیوم که جزء مهم سوخت موشک است مفید می باشد. اسید پرکلریک به طور خطرناکی خورنده است و به راحتی مخلوط های بالقوه انفجاری را ایجاد می کند.

در خصوص قیمت فروش و خرید اسید پرکلریک حتما در هنگام سفارش به نوع گرید آن دقت کنید زیرا قیمت اسید پرکلریک در هر نوع کاربرد بسیار متفاوت می باشد. اگر شما برای استفاده دستگاه ICP و AA می خواهید از این اسید پرکلریک استفاده کنید بایستی کد H584 را سفارش دهید یا در صورتیکه شما برای استفاده آنالیز آزمایشگاهی می خواهید از این اسید پرکلریک استفاده کنید بایستی کد A9584 را سفارش دهید.

اسید پرکلریک

جهت دريافت برگه آنایزل اسید پرکلریک و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای اسید پرکلریک از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : SS22 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد PX0398 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا بـه شـماره کـد : SS22 و دریافت قیمت اسید پرکلریک اولترا پیور از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید اسید پرکلریک اقدام نمایید.


Perchloric Acid UpA
HClO4 MW 100.46 d 1.66 CAS [7601-90-3]
Assay 65-71%
Trace elemental impurities: parts per trillion level
Batch values reported on accompanying Certificate of Analysis
Application: Ultra trace inorganic analysis

500ml SS22P
Dgr H:271-290-314
P:210-221-280c-301+330+331-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :