اسید استیک اکسترا پیور

اسید استیک گلاسیال فوق خالص

استیک اسید ( Ultra Pure ) با خلوصیت 99 % و با فرمول شیمیایی CH3COOH دارای جرم مولکولی 60/05 , شماره کد بین الملل ( Cas Namber ) آن 7-19-64 و شماره کد کاتالوگ استیک اسید رومیل SS62 است.

میزان فلزات و عناصر در اسید استیک UpA کمتر از 0.1 در مقیاس ppt می باشد و این اسید مناسب جهت استفاده در تجزیه و تحلیل غیرآلی , ردیابی عناصر در مقادیر کمتر از یک در تریلیون است . یکی از مشکلات عمده در جداسازی عناصر کمیاب , جداسازی عناصر کمیاب سنگین است.

در خصوص خرید و فروش اسید استیک حتما در هنگام خرید به نوع گرید آن دقت کنید زیرا قیمت اسید استیک در هر نوع کاربرد بسیار متفاوت می باشد. اگر شما برای استفاده دستگاه ICP و AA می خواهید از این اسید استیک استفاده کنید بایستی کد H015 را سفارش دهید یا در صورتیکه شما برای استفاده آنالیز آزمایشگاهی می خواهید از این استیک اسید استفاده کنید بایستی کد A9014 را سفارش دهید و اگر به انواع تیترازول های آن نیاز دارید وارد بخش محصولات TvR شوید و اسید استیک با نرمالیته و مولاریته مورد نظر خود را انتخاب کنید.

استیک اسید

جهت دريافت برگه آنالیز اسید استیک و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای اسید استیک از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : SS62 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد AX0078 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شـماره کد : SS62 و دریافت قیمت اسید استیک از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید اسید استیک اقدام نمایید.


Acetic Acid UpA
(Acetic Acid glacial)
CH3COOH MW 60.05 FP 16.7°C BP 117.9°C d 1.05 CAS [64-19-7]
Assay >99%
Trace elemental impurities: parts per trillion level
Batch values reported on accompanying Certificate of Analysis
Application: Ultra trace inorganic analysis
Typical values, elemental impurities at time of manufacture (ppt):
Ag <50 Cu <5 La <0.1 Rb <1 Th <0.1
Al <20 Dy <0.1 Li <1 Re <0.1 Ti <10
As <20 Er <0.1 Lu <0.1 Rh <20 Tl <0.1
Ba <1 Eu <0.1 Mg <10 Ru <20 Tm <0.1
Be <5 Fe <20 Mn <1 Sb <10 U <0.1
Bi <1 Ga <1 Mo <10 Sc <1 V <1
Ca <50 Gd <0.1 Na <50 Se <50 W <10
Cd <1 Ge <1 Nd <0.1 Sm <0.1 Y <1
Ce <0.1 Hf <10 Ni <10 Sn <10 Yb <0.1
Co <1 Ho <0.1 Pb <2 Sr <1 Zn <20
Cr <10 In <1 Pr <0.1 Tb <0.1 Zr <10
Cs <0.1 K <30 Pt <50 Te <1    

500ml SS62P
Dgr H:226-314
P:280c-301+330+331-305+351+338-307+310محصولات پیشنهادی :