هیدروفلوریک اسید اکسترا پیور

اسید هیدروفلوریک اولترا پیور

اسید هیدروفلوریک اولترا پیور ( Super Pure ) با خلوصیت 51-47 % و با فرمول شیمیایی HF دارای جرم مولکولی 20.01 , شماره کد بین الملل ( Cas Namber ) آن 3-39-7664 و شماره کد کاتالوگ هیدروفلوریک اسید رومیل SS52 است.

میزان فلزات و عناصر در اسید هیدروفلوریک UpA کمتر از 0.1 در مقیاس ppt می باشد و این اسید مناسب جهت استفاده در دستگاه اتمیک ابزربشن ( AA ) و همچنین ICP است.هنگام استفاده از این ماده شیمیایی شما ابتدا باید بدانید اسید هیدروفلوریک چیست ؟ و برای نگهداری و استفاده از آن حتما برگه های مربوط و کاربرد اسید هیدروفلوریک را مطالعه کنید.

در خصوص قیمت فروش و خرید اسید هیدروفلوریک حتما در هنگام سفارش به نوع گرید آن دقت کنید زیرا قیمت اسید هیدروفلوریک در هر نوع کاربرد بسیار متفاوت می باشد. اگر شما برای استفاده دستگاه ICP و AA می خواهید از این اسید هیدروفلوریک استفاده کنید بایستی کد H405 را سفارش دهید یا در صورتیکه شما برای استفاده آنالیز آزمایشگاهی می خواهید از این اسید هیدروفلوریک استفاده کنید بایستی کد A9405 را سفارش دهید.

اسید هیدروفلوریک

جهت دريافت برگه آنالیز اسید هیدروفلوریک و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای اسید هیدروفلوریک از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : SS52 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد HX0628 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا بـه شماره کد : SS52 و دریافت قیمت اسید هیدروفلوریک اولترا پیور از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید اسید هیدروفلوریک اقدام نمایید.


Hydrofluoric Acid UpA
HF MW 20.01 d 1.16 CAS [7664-39-3]
Assay 47-51%
Trace elemental impurities: parts per trillion level
Batch values reported on accompanying Certificate of Analysis
Application: Ultra trace inorganic analysis
Typical values, elemental impurities at time of manufacture (ppt):
Ag <1 Cs <0.5 K <10 Pr <0.1 Tb <0.1
Al <10 Cu <10 La <0.1 Pt <10 Te <1
As <10 Dy <0.1 Li <1 Rb <1 Th <0.1
Au <10 Er <0.1 Lu <0.1 Re <0.1 Ti <10
B <10 Eu <0.1 Mg <5 Rh <1 Tl <0.1
Ba <5 Fe <10 Mn <1 Ru <1 Tm <0.1
Be <5 Ga <1 Mo <5 Sb <10 U <0.1
Bi <0.1 Gd <0.1 Na <10 Sc <1 V <1
Ca <10 Ge <1 Nb <5 Se <50 W <10
Cd <0.1 Hf <1 Nd <0.1 Sm <0.1 Y <0.5
Ce <0.1 Hg <20 Ni <10 Sn <10 Yb <0.1
Co <1 Ho <0.1 Pb <1 Sr <1 Zn <5
Cr <10 In <0.1 Pd <10 Ta <20 Zr <10
Typical values, anionic impurities at time of manufacture (ppb):
Total S <50                

500ml SS52P
Dgr H:300+310+330-314
P:280-301+330+331-302+352-304+340-305+351+338-310+ROP010محصولات پیشنهادی :