اسید هیدروبرمیک اکسترا پیور

اسید هیدروبرومیک اولترا پیور

اسید هیدروبرومیک اولترا پیور با فرمول شیمیایی HBr و جرم مولکولی 80.91 ,دانسیته 1.48 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 6-10-10035 و شماره کد کاتالوگ اسید هیدروبرومیک روميل SS82 می باشد.

اسید هیدروبرومیک به صورت عمومی به عنوان یک واسطه برای تولید مواد کشاورزی، شیمیایی و دارویی استفاده می شود. اسید هیدروبرومیک یک آغازگر پلیمریزاسیون برای تولید نوعی پلاستیک های خاص می باشد.  از این ماده شیمیایی در نوع عمومی آن در انواع خاصی از لحیم کاری که در آن فلز را تمیز می کند تا اتصال لحیم کاری قوی ایجاد شود نیز استفاده می کنند. کاربرد هیدروبرمیک اسید به عنوان یکی از قوی ترین اسید های معدنی شناخته می شود. تولید هیدروبرمیک اسید با حل کردن هیدروژن برمید گازی در آب انجام می گیرد. هیدروبرمیک اسید مایعی بی رنگ مایل به زرد کمرنگ همراه با بویی تند است.

اسید هیدروبرومیک در گروه UpA از کمپانی Romil انگلستان برای استفاده های خاص جهت آنالیز و ردیابی هایی که در دستگاه و آنالیزهایی که میزان عناصر کمتر از ppt باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

هیدروبرمیک اسید

جهت دريافت برگه آنالیز هیدروبرمیک اسید  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای  اسید هیدروکلریک از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : SS82 در کمپانی Sigma - Aldrich آمریکا شماره کد 339245 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـرای خرید ایـن کالا بـه شماره کـد : SS82 و دریافت قیمت  اسید هیدروکلریک از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید هیدروبرمیک اسید  اقدام نمایید.


Hydrobromic Acid UpA
HBr MW 80.91 d 1.48 CAS [10035-10-6]
Assay 44-49%
Trace elemental impurities: parts per trillion level
Batch values reported on accompanying Certificate of Analysis
Application: Ultra trace inorganic analysis
Typical values, elemental impurities at time of manufacture (ppt):
Ag <2 Cu <5 Lu <0.01 Re <5 Tl <0.1
Al <50 Dy <0.01 Mg <5 Rh <1 Tm <0.01
Au <1 Er <0.01 Mn <2 Ru <10 U <0.01
B <1000 Eu <0.01 Mo <10 Sb <50 V <1
Ba <1 Fe <50 Na <30 Sc <1 W <10
Be <5 Ga <10 Nb <1 Sm <0.01 Y <1
Bi <0.1 Gd <0.01 Nd <0.05 Sn <20 Yb <0.01
Ca <50 Hf <0.05 Ni <10 Sr <1 Zn <5
Cd <1 Ho <0.01 Pb <1 Ta <20 Zr <1
Ce <0.05 In <1 Pd <10 Tb <0.01    
Co <1 K <20 Pr <0.05 Te <10    
Cr <10 La <0.05 Pt <1 Th <0.05    
Cs <0.05 Li <1 Rb <1 Ti <10    

500ml SS82P
Dgr H:314-335
P:280c-301+330+331-304+340-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :