حلال های انیدروز

حلال های بی آب ( حلال خشک )

در تکنیک های آزمایشگاهی از حلال های بی آب به خصوص در تجزیه و سنتز استفاده می شود. اما همواره استفاده از این حلال ها مشکلات زیادی را برای کاربر به همراه دارد. برای رفع این نیاز، شرکت ROMIL انگلستان مفهوم مواد شیمیایی با خلوص بالا را در حلال‌های خود با حروف کوتاه SpS که به صورت کامل Super Purity Solvents می باشد رامعرفی کرده است. در اینجا برای حل مشکلات کاربران جهت استفاده از حلال ها با آب بسیار کم , شرکت ROMIL طیفی از حلال های مخصوص با سطح آب کم , که به اصطلاح از آن به بی آب نام می برد را نیز ارائه کرده است و از رقبای خود در این مورد پا را بسیار فراتر گذاشته است. به طور کلی حلال های بی آب Hi-Dry به طور ویژه با مشخصات آب کمتر از 50 ppm یا ( 0.0050 ٪ > ) تولید می شوند. اما اگر بخواهیم به صورت دقیق تری موضوع را بررسی کنیم ، بسیاری از حلال ها فراتر از این عدد هستند و به طور معمول کمتر از 5 ppm به عبارتی ( 0.0005 ٪ > )  آب را دارا می باشند.

حلال های خشک نیاز به یک سیستم بسته بندی خاص دارند تا به گونه ای طراحی شده باشند که خشکی استثنایی که در زمان تولید به دست می آید را در طول زمان بسته بندی در ظرف شیشه ای و تا وقتی که به دست مشتری می رسد را حفظ کند. قبل از پر کردن، از این رو ابتدا بطری های شیشه ای تیره رنگ را در آون های مخصوص خشک می کنند تا تمام آثار آبی که ممکن است روی دیواره های داخلی وجود داشته باشد، پاک شود. در چنین حلال هایی با این سطح از درصد آب حتی رطوبت کم داخل بطری شیشه ای قابل توجه است. سپس بطری ها برای جلوگیری از تجمع رطوبت در فضای بی اثر نیتروژن خشک پر می شوند و با درپوش مخصوص بسته می شوند. ( منظور از درپوش مخصوص دربی است که در قسمت بالای آن سوراخی وجود دارد تا بدون نياز به باز کردن و چرخاندن آن بتوان لوله خروجی بر روی آن ایجاد کرد ). سپتوم آب بندی اجازه می دهد تا حلال توسط سرنگ در محل استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر، از آنجایی که درب شیشه پیچی است، ممکن است به طور معمولی نیز باز شود. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که پس از تماس با جو ، کیفیت محصول بسته به ماهیت رطوبت موجود در هوا می تواند بدتر شود.

درب بطری