حلال کروماتوگرافی مایع و گاز

حلال های فوق خالص

لیست مواد شیمیایی برای دستگاههای کروماتوگرافی مایع و گاز ( نوع HPC , GC , UV , IR و Environment Analysis ) برای دريافت نام مواد شیمیایی درخواستی می توانید با کلیک بر روی حروف الفبا نتیجه سریع تری دریافت کنید. به راحتی می توان درک کرد که چرا اکثریت قریب به اتفاق آزمایش های شیمیایی در فاز مایع انجام می شود. جامدات به ندرت با هم واکنش نشان می دهند و همچنین مهار کردن گازها بسیار دشوار است. این امر به ویژه در مورد شیمی تحلیلی بیشتر صادق است، جایی که آنالیت مورد اندازه گیری ابتدا قبل از ارائه به فرآیند اندازه گیری به شکل قابل مدیریت و راحت تر  پردازش می شوند. در علم شیمی تحلیلی مدرن به طور گسترده از دستگاههای دقیق و پیچیده استفاده می شود و برای تجزیه و تحلیل در سطح ppm و ppb ، استفاده از دستگاههای پیشرفته ای مانند HPLC , GC , UHPLC تنها انتخاب است.

با این حال، برای اینکه چنین ابزار دقیقی به طور مداوم و قابل اعتماد عمل کند، کاربران در آزمایشگاه ها باید سیستم حلال خود را با دقت انتخاب کند. اغلب حلال عامل کلیدی در به دست آوردن یک پاسخ و نتیجه معتبر است. اثرات حلال مانند قطبیت و گشتاور دوقطبی می تواند بر نحوه وارد کردن آنالیت به محلول در وهله اول تأثیر بگذارد. ویژگی هایی مانند نقطه جوش و نقطه ذوب می تواند سهولت کار را تعیین کند. و خلوص حلال می تواند عاملی حیاتی در تشخیص و اندازه گیری نمونه باشد زیرا ناخالصی های حلال می توانند در کروماتوگرافی پیک مورد نظر را بپوشانند یا حضور آن را با شفافیت ضعیف مانند طیف سنجی ماوراء بنفش یا مادون قرمز سرکوب کنند.

بسیاری از تامین کنندگان مواد شیمیایی آزمایشگاهی با عرضه حلال ها و معرف های با خلوص بالاتر که به طور خاص برای یک تکنیک ابزاری خاص مارک تجاری شده اند، پاسخ داده اند. «حلال HPLC» یا «حلال طیف‌سنجی» نمونه‌هایی از این نوع هستند.

مواد کروماتوگرافی