مواد شیمیایی فوق خالص

عملکرد ثابت حلال ها و بافرها میکس در گروه UpS-Mix

تکنیک های کروماتوگرافی خطی، حداکثر عملکرد را از اجزای تشکیل دهنده و حلال های مورد استفاده می‌خواهند. سیستم های LC-MS و UHPLC به طور خاص نیاز به استفاده از بالاترین خلوص موجود برای به حداکثر رساندن پتانسیل تحلیلی در دستگاهها را دارند.

تامین منابع حلال ها از شرکت ROMIL برای دستگاههای  LC-MS و UHPLC ، ثبات عملکرد دستگاه شما را تضمین می کند و همچنین هزینه هایی را که در صورت کار با حلال های خطرناک ( غیر استاندارد ) در آزمایشگاه های خود متحمل می شوید را کاهش می دهد.